Vælg en side

Lise Thorsen

Portfolio

Jordvolde langs E45, motorvej ved Kolding.

Mit bidrag til projektet omfatter programmering, projektforslag, forundersøgelser og miljøvurdering til ca. 7 km. jorddeponi og støjafskærmning langs Kolding. Projektet indeholder design af terræn, ny beplantning, støjskærme og forslag til integration af kunstnerisk udsmykning. Udviklet 2000, realiseret herefter, projekt for GBL.

Morud bebyggelsesplan

Disponering af nyt boligområde med velafgrænsede boligparceller med hvidtjørn, der danner et unikt og karakterfuldt landskabsrum og samler den varierede villabebyggelse i musisk samspil med skovbrynet. Vundet indbudt konkurrence, der nu er opført i Nordfyn Kommune. Projekt 2001 for GBL.

Ubberud Kirkegård

Dispositionsplan for kirkegården, hvor tomme gravfelter anvendes til fælles mindesteder med et imødekommende og og mere frit havekunstnerisk udtryk ved anvendelse af stauder, græsser og andre vækster med bløde former og vekslende blomstring til pryd og nydelse i hele sæsonen. Projekt 2012 for GBL.

Silkeborg rundkørsel og landskab ved Papirfabrikken samt plads og trappe ved faunapassage.

Design af fontæne, samt tilpasning af kørselsflow i rundkørsel, ny vejtilslutning, integreret cykelparkering og udsigtsplads. Placering ligger ved foden af byens stejle indfaldsvej Århusbakken og transformation af Silkeborg Papirfabrik til boliger, erhverv og Musikhus. Desuden design af anlæg langs nyetableret faunapassage. Projekt 2001 -2004 for Silkeborg Kommune.

Faunapassage
Faunapassage i Silkeborg
Rundkørsel Silkeborg

Medier

Historisk Botanisk Have

i Vordingborg Kommune havde i 2021 100 års jubilæum. Som chef for Trafik og Ejendomme i kommunen, stod jeg i 2021 i spidsen for en udgivelse om haven. I den forbindelse besøgte TV2 Øst haven.

Du kan se indslaget her:

Du kan læse bogen her:

Forplads Silkeborg Rådhus

Ny disposition af rådhusets forplads med rytmisk integreret design, ny granit belægning, ny taks beplantning og nyt kørselsflow. Desuden passage over Søvej til ny platform i træ placeret på kanten af Silkeborg Langsø. Stedet er tænkt som en løber, der bliver det nye hotspot for romantiske bryllupsfotos, når man har været på rådhuset og forseglet vielsen med sin kære. Projekt 2006 for Silkeborg Kommune.

Vestergade i Silkeborg

Dispositionsplan med design af granitbelægninger, placering af skulptur, aptering og inventar samt omlægning af kørselsflow. I dialog med kunstner Frode Steinicke. Projekt 2006 for Silkeborg Kommune og direktør A. Dam, Jyske Bank.

Møn rangers

 

Udvikling af koncept, design, branding af og rekruttering til Møn Rangers samt Junior Rangers.

Møn Rangers er cyklende og gående kommunal service af sommerturismen på Møn. Projektet er startet 2021 og omfatter hele Møn, på havnene, i landskabet og i købstaden Stege. Møn Rangers hjælper, informerer og servicerer Møns gæster og turister i sommerlandet. Projekt 2022 omfatter Junior Rangers og er udviklet sammen med Vordingborg Kommunes Ungdomsskole. Ungdommen på Møn involveres som Junior i Møn Rangers og bliver en aktiv del af sommerturismen.

Se artikel på SN.dk

Produktionsledelse i arkitektrådgivning

Produktionsledelse, herunder planlægning og koordinering af projekter, ressourcer, kompetencer samt økonomistyring for rådgivning af byggerier som NEXUS, VIA Campus og Ole Kirks Plads ved LEGO House. For Arkitema Architects.

Turist Færgen Ida

Redder for Bogøfærgen Ida, en sejlende kulturarv på Grønsund mellem Bogø og Stubbekøbing. Velbesøgt turismedestination og god transportforbindelse i sommersæsonen for cyklister og andre tursejlere. Tværkommunal ejerkreds mellem Guldborgsund og Vordingborg kommuner.

Se artikel fra Folketidende.

Design og branding af entreprenørydelser

Udvikling af nye koncepter, der omfatter kommunikationsstrategi med involvering af ledelse og medarbejdere til ny branding, grafisk design, storytelling, film, og produkter til pressen med en mere folkelig, fortællende formidling af porteføljen på flere og nye digitale platforme og medier. For Vordingborg Kommune. 

Udekontor

 

Helt nyt banebrydende koncept. Jeg flytter mit kontor ud i det fri og møder borgere og lokalsamfund i øjenhøjde 1:1. Inspireret af  DRs “Nak og Æd” begiver jeg mig ud i terrænet fra maj til november, fra morgen til midnat til regnefulde Halloween, iskolde Black Friday og skønne sommerdage på havnen. Projektet omfatter ny, strategisk kommunikation, mine to franske stå-caféborde og medarbejderes inspirerende lyst til at medvirke.

Valgkampagne

Kreative idé- udvikling, planlægning og eksekvering af valgkampagne med hovedvægt på digitale kanaler. Kampagnen indeholdt div. budskaber som blev formidlet digitalt på SoMe kanaler, video, grafik og print.

Lise Thorsen og Jakob Ellemann

Kontakt

Lise Thorsen

Har du et projekt, et koncept, et frø at så eller en tung portefølje at fuldføre, – kontakt mig gerne. Jeg agerer i en bred geografi og mødes gerne om arkitektur, om samskabelse, og om projekter for det gode liv.

Denne side bruger cookies til at give den bedste visning.