Vælg en side

Ny opgave som beskikket censor

Lise Thorsen

2. august 2022

CENSORKORPS. 

Det er med glæde at jeg den 1. oktober tiltræder som ny, beskikket censor for arkitektur, konservering og design, omfattet af værdighedskravet. I ydmyghed tak for tilliden, og ikke mindst at kunne tjene studerende og fremtidens arkitektur og design. 

Uddrag af et dejligt brev…

Kære Lise Hansen Thorsen

På vegne af formandskabet for det eksterne censorkorps for de kunstneriske uddannelser under Forsknings- og Uddannelsesministeriet, skal jeg hermed meddele at Uddannelses- og forskningsstyrelsen har godkendt formandskabets indstilling af dig som ekstern censor i det samlede censorkorps for arkitektur, design og konservering. Tillykke!

I den forbindelse, har Styrelsen bedt mig meddele følgende: Styrelsen tager ved beskikkelsen forbehold for ændringer og skal bede censorformanden om at indskærpe over for de beskikkede censorer, at de er omfattet af dekorumkravet (værdighedskravet).

Kravet om værdighed går ud på, at offentligt ansatte skal overholde de regler, der gælder for stillingen, og såvel i som uden for tjenesten skal vise sig værdig til den agtelse og tillid, som stillingen kræver. Dette krav har som hovedformål at sikre, at de ansatte i forvaltningen og samfundet som sådan fremstår som troværdige, habile og tillidsvækkende, og at tilliden til forvaltningens arbejde og afgørelser ikke kompromitteres.

Værdighedskravet antages også at gælde, når en censor varetager opgaver efter reglerne i ovennævnte eksamensbekendtgørelse, idet der er tale om opgavevaretagelse i offentligt regi, hvor det er af afgørende betydning, at offentligheden og de studerende bevarer tilliden til censorordningen, herunder til uddannelsernes prøve- og eksamenssystem samt eksamensbeviser.

På vegne af institutionerne, skal jeg desuden takke for din velvillighed til at varetage denne opgave. Du er i dette arbejde et meget vigtigt led i uddannelsernes kvalitetsarbejde. Institutionerne ser frem til det fremtidige samarbejde, i ambitionerne om fortsat at udbyde uddannelser af høj kvalitet og relevans.

Sekretariatet for det samlede censorkorps for arkitektur, design og konservering.

Lise Thorsen

Tidligere indlæg

I Nordhavn taler lav til sten og hav

I Nordhavn taler lav til sten og hav

Af Lise Thorsen, arkitekt MAA MDL, Teaamlead Landskab, Henning Larsen Nordhavn er ny by på vej. Undervejs transformeres stedet i lyntempo, så hver dag bliver en ny dag. Selvgroede stier slettes med gravkoens store skovl. Pionérvækst og jord skubbes bort for at støbe...

Nytåret 2023 i naboens tegn

Nytåret 2023 i naboens tegn

Nytåret 2023 i naboens tegn Isnende kulde bider i kinderne, vinden river, tårer springer. Dagen gryr, solen kommer først til Møn den sidste vintermorgen i december. En tid hvor alt er mørkt og stille, kun afbrudt af få timers sprækker af lys midt på dagen. Kulden...

Landskabskunst på rendezvous i Helsinki

Landskabskunst på rendezvous i Helsinki

Landskabskunst på rendezvous i Helsinki Tilbage i Helsinki med landskab for øje og sjæl. Midt i løvfald med lysende orange og smattede brune blade, der fanger øjet og får foden til at glide i byens smukke gader, beklædt med enorme granitkvadrer.  Overalt står...

Denne side bruger cookies til at give den bedste visning.