Vælg en side

Ny opgave som beskikket censor

Lise Thorsen

2. august 2022

CENSORKORPS. 

Det er med glæde at jeg den 1. oktober tiltræder som ny, beskikket censor for arkitektur, konservering og design, omfattet af værdighedskravet. I ydmyghed tak for tilliden, og ikke mindst at kunne tjene studerende og fremtidens arkitektur og design. 

Uddrag af et dejligt brev…

Kære Lise Hansen Thorsen

På vegne af formandskabet for det eksterne censorkorps for de kunstneriske uddannelser under Forsknings- og Uddannelsesministeriet, skal jeg hermed meddele at Uddannelses- og forskningsstyrelsen har godkendt formandskabets indstilling af dig som ekstern censor i det samlede censorkorps for arkitektur, design og konservering. Tillykke!

I den forbindelse, har Styrelsen bedt mig meddele følgende: Styrelsen tager ved beskikkelsen forbehold for ændringer og skal bede censorformanden om at indskærpe over for de beskikkede censorer, at de er omfattet af dekorumkravet (værdighedskravet).

Kravet om værdighed går ud på, at offentligt ansatte skal overholde de regler, der gælder for stillingen, og såvel i som uden for tjenesten skal vise sig værdig til den agtelse og tillid, som stillingen kræver. Dette krav har som hovedformål at sikre, at de ansatte i forvaltningen og samfundet som sådan fremstår som troværdige, habile og tillidsvækkende, og at tilliden til forvaltningens arbejde og afgørelser ikke kompromitteres.

Værdighedskravet antages også at gælde, når en censor varetager opgaver efter reglerne i ovennævnte eksamensbekendtgørelse, idet der er tale om opgavevaretagelse i offentligt regi, hvor det er af afgørende betydning, at offentligheden og de studerende bevarer tilliden til censorordningen, herunder til uddannelsernes prøve- og eksamenssystem samt eksamensbeviser.

På vegne af institutionerne, skal jeg desuden takke for din velvillighed til at varetage denne opgave. Du er i dette arbejde et meget vigtigt led i uddannelsernes kvalitetsarbejde. Institutionerne ser frem til det fremtidige samarbejde, i ambitionerne om fortsat at udbyde uddannelser af høj kvalitet og relevans.

Sekretariatet for det samlede censorkorps for arkitektur, design og konservering.

Lise Thorsen

Tidligere indlæg

Translatør mellem drømme og virkelighed

Translatør mellem drømme og virkelighed

Ny stadsarkitekt i Aalborg Kommune Mandag d. 4.9.23 bragte TV2 Nord et interview i programmet Indblik, hvor jeg fortæller om mit blik på jobbet, på steder og folk. Journalist Christian French stiller de gode spørgsmål. Se programmet her: TV2 Nord - Indblik -...

Stadsarkitekt i Aalborg

Stadsarkitekt i Aalborg

Stadsarkitekt i Aaborg Om Aalborgs nye stadsarkitekt, skriver Vigeur en artikel, hvor de har interviewet mig om mit blik på den ny opgave. Tak til Helle Madsen på Vigeur for et godt interview og til Henrik Bo for fotos på en helt vildt blæsende dag på Aalborgs...

Folkemøde Bornholm 2023

Folkemøde Bornholm 2023

Med succes deltog Danske Landskabsarkitekter i Folkemøde Bornholm 2023, hvor arkitekt MAA MDL Lise Thorsen er moderator for to debatter om klima og landskaber. Danske Landskabsarkitekter er del af partnerskabet NatureBase, et branchesamarbejde ved...

Denne side bruger cookies til at give den bedste visning.